Tinh sắn

- Loại : vụ mùa mới

- Độ ẩm : tối đa 13%

- Tinh bột : tối thiểu 85%

- Độ PH : 4-7

- Tro : tối đa 0,2%

Quế chẻ

- Phẩm cấp: Mùa vụ mới

- Độ ẩm: Tối đa 13%

- Tạp chất: tối đa 1%

- Hàm lượng dầu: tối thiểu 1%-5%

Quế ống & Quế Cotex

- Phẩm cấp: Mùa vụ mới

- Độ ẩm: Tối đa 13%

- Tạp chất: tối đa 1%

- Hàm lượng dầu: tối thiểu 1%-5%

Hạt tiêu đen

- Loại: 500gr/L

- Độ ẩm: Tối đa 13,5%

- Tạp chất: Tối đa 1%

- Đóng gói: 50kgs/bag

Hoa hồi

- Phẩm cấp: theo vụ mới

- Độ ẩm: tối đa 13,5%

- Tạp chất: Tối đa 1%

- Hạt vỡ: Tối đa 10%

- Đường kính: trên 2,5cm (tối thiểu 80%)

- Đóng gói: 20kgs/carton

Tinh bột nghệ

- Theo mẫu

Hạt sen bỏ vỏ cứng

- Theo mẫu.

Long nhãn

- Theo mẫu

Sắn lát

- Độ ẩm : tối đa 14%

- Tạp chất : tối đa 1%

- Tinh bột : Tối thiểu 70%

- Chất sơ : tối đa 5%

Tinh bột gừng

- Theo mẫu

Cà phê Robusta

- Cỡ hạt: sàng 16, tối thiểu 90%

- Độ ẩm: tối đa 12,5% - 13%

- Tạp chất: tối đa 0.5%-1%

- Hạt vỡ: Tối đa 2% cho loại 1/ Tối đa 5% cho loại 2

Lạc nhân

- Lạc nhân loại cao cấp 180-200 hạt/100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max 

- Lạc nhân loại 1 200-240 hạt /100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max

- Lạc nhân loại 2 270-290 hạt/100grs; Độ ẩm: 9% max; Tạp chất: 1% max

Gạo Việt Nam

- Theo mẫu