Ngô ngọt đóng hộp 15 OZ

- Khối lượng tịnh: 425 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 62%

- Brix (%): tối thiểu 7

- Salt (%): tối đa 0.6

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Ngô bao tử đóng hộp 15 OZ

- Khối lượng tịnh: 425 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Acid (%): tối đa 0.1

- Salt (%): tối đa 1

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton

Ngô bao tử đóng lọ 400 ml

- Khối lượng tịnh: 380 gr

- Khối lượng ráo nước: tối thiểu 50%

- Đóng gói: 12 hoặc 24 hộp/carton