Vải đông lạnh

- Brix (%): 14-16

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

Xoài đông lạnh

- Kích thước: 10×10mm, 20×20mm

- Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF

Đậu Hà Lan đông lạnh

- Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF

Đậu nành đông lạnh

- Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF

Đu đủ đông lạnh

- Kích thước: 10×10×10mm

- Đóng gói: 10kg/PE/Carton-2200 carton/40’RF