Dứa đông lạnh

- Đường kính (mm): tối thiểu 55
- Độ dày: 9-25
- Brix (%): tối thiểu 9
- Nhiệt độ trung tâm: -18
C
- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

Dứa khúc đông lạnh

- Chiều dài: 10-15

- Chiều rộng: 10-15

- Chiều cao: 10-15

- Brix (%): tối thiểu 9

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

Dứa rẻ quạt lạnh đông

- Chiều dài: 9-13

- Chiều rộng: 10-30

- Chiều cao: 5-12

- Brix (%): tối thiểu 9

- Nhiệt độ trung tâm: -18ᵒC

- Đóng gói: 10 kg/carton, 2200 carton/cont'40

Dứa cô đặc

- Brix (%): 60-65

- Pulp (%): 10-15

- pH: 3-4

- Acid (%): 2-4

- Đóng gói: trong túi aseptic trong trống 220 kg