Thông tin sản phẩm

Các sản phẩm rau quả, nông sản chế biến như: Hạt điều, hạt tiêu, rau quả, gia vị ... mang thương hiệu Vegetexco Vietnam đã và đang giành được uy tín với khách hàng ở trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 9001, FDI ...

Xem thêm

Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Rau quả, nông sản-Công ty cổ phần (Vegetexco Vietnam JSC.) là một doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản.

Xem thêm

Công bố thông tin

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố Giấy chứng nhận doanh nghiệp đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2021.

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố quyết định lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần công bố quyết định lùi thời hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Các sản phẩm tiêu biểu


Các nhóm sản phẩm chính