Thông tin sản phẩm

Các sản phẩm rau quả, nông sản chế biến như: Hạt điều, hạt tiêu, rau quả, gia vị ... mang thương hiệu Vegetexco Vietnam đã và đang giành được uy tín với khách hàng ở trong và ngoài nước, đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP, ISO 9001, FDI ...

Xem thêm

Thông tin doanh nghiệp

Tổng công ty Rau quả, nông sản-Công ty cổ phần (Vegetexco Vietnam JSC.) là một doanh nghiệp lớn của Việt Nam chuyên về sản xuất, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu rau quả, nông sản.

Xem thêm

Công bố thông tin

Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký Lưu ký chứng khoán

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty cổ phần thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 (Công ty Mẹ)

Tổng công ty Rau quả, nông sản - Công ty Cổ phần công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 (Công ty Mẹ):

Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Căn cứ Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 08/RQNS-UQ ngày 23/9/2016, Chúng tôi trân trọng thông báo về việc ủy quyền người thực hiện công bố thông tin của Tổng công ty Rau quả, nông sản – Công ty cổ phần như sau: - Ông: NGUYỄN CAO ĐIỆP - Đơn vị công tác: Tổ thư ký công ty - Hiệu lực ủy ...

Các sản phẩm tiêu biểu


Các nhóm sản phẩm chính